Leczenie zapalenia opon mózgowych

Nie leczone zapalenie opon mózgowych, zwłaszcza o podłożu bakteryjnym, jest w większości przypadków śmiertelne. Ponadto opóźnienia w podjęciu leczenia mają negatywny wpływ na jego wynik. Leczenie tej choroby wymaga hospitalizacji i zaleca się zaraz po zdiagnozowaniu podawanie benzylipenicyliny i ewentualne uzupełnianie płynów zanim chory trafi do szpitala.

W przypadku leczenia zapalenia opon mózgowych spowodowanych infekcją bakteryjną koniczne jest podawania antybiotyków. Ogólnoświatową normą w tym przypadku jest stosowanie silnie działających antybiotyków o działaniu ogólnym, które w danym rejonie świata jest cechują się wysoką skutecznością. W Wielkiej Brytanii stosuje się np. cefalosporyny, natomiast w USA gdzie wzrasta oporność bakterii na ten antybiotyk zaleca się dodatkowo wankomycynę. W niektórych krajach na świecie stosuje się antybiotykoterapię wspomaganą kortykosterydami. Skuteczność tego podejście terapeutycznego jest jednak dyskusyjna.

Leczenie zapalenia opon mózgowych o podłożu wirusowym może odbywać się w domu gdyż generalnie ma łagodniejszy przebieg. Wymagane jest stosowanie terapii wspomagającej z uzupełnianiem płynów na czele. Farmakologiczne leczenie jest w większości przypadków nieskuteczne chociaż niektóre wirusy mogą reagować na acyklowir.

Skuteczność leczenie zapalenia opon mózgowych zależy w dużej mierze od czynnika wywołującego chorobę a także od szybkości i trafności podjętego leczenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku choroby wywołanej infekcją bakteryjną. Spory wpływ na wynik leczenia ma też wiek pacjenta – najlepsze rezultaty leczenia tego schorzenia uzyskuje się u dzieci (z wyłączeniem noworodków).